بازدید دکتر حمیدیه از زیر ساخت های  سلول های بنیادی استان قم

بازدید دکتر حمیدیه از زیر ساخت های سلول های بنیادی استان قم

داربست های سلولی

داربست های سلولی

برگزاری سمپوزیوم سلول های بنیادی

برگزاری سمپوزیوم سلول های بنیادی

کشت سلول

کشت سلول

خدمات

داربست های سلولی

داربست های سلولی

زمان مطالعه : 3 دقیقه
کشت سلول

کشت سلول

زمان مطالعه : 0 دقیقه